Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

15:38
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viahesiamela hesiamela
15:38
0912 b901 500

disorienteddreams:

La collectionneuse (Eric Rohmer, 1967)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamjoszu mjoszu
15:38
4249 3539 500
Reposted frombrumous brumous viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
15:33

ADAM ZAGAJEWSKI

Spróbuj opiewać okaleczony świat.
Pamiętaj o długich dniach czerwca
i o poziomkach, kroplach wina rosé.
O pokrzywach, które metodycznie zarastały
opuszczone domostwa wygnanych.
Musisz opiewać okaleczony świat.
Patrzyłeś na eleganckie jachty i okręty;
jeden z nich miał przed sobą długą podróż,
na inny czekała tylko słona nicość.
Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd,
słyszałeś oprawców, którzy radośnie śpiewali.
Powinieneś opiewać okaleczony świat.
Pamiętaj o chwilach, kiedy byliście razem
w białym pokoju i firanka poruszyła się.
Wróć myślą do koncertu, kiedy wybuchła muzyka.
Jesienią zbierałeś żołędzie w parku
a liście wirowały nad bliznami ziemi.
Opiewaj okaleczony świat
i szare piórko, zgubione przez drozda,
i delikatne światło, które błądzi i znika
i powraca.

Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty

September 09 2019

20:02
2834 368c
Reposted fromrazemosobno razemosobno viafullmoon fullmoon
20:02
7354 9adb
Reposted fromnowii nowii viafullmoon fullmoon
20:01

September 06 2019

08:00
Przyszłość wciąż nadciąga szybciej, niż się spodziewaliśmy, a my wciąż usiłujemy ją przewidzieć.
— Tom Phillips – Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
07:59
(...) nasz mózg często stawia na swojej drodze ogromną liczbę przeszkód, przez cały czas myśląc, że będą pomocne.
— Tom Phillips – Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
07:59
2981 918c 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty

September 02 2019

15:43
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viamerkaba merkaba
15:43
5158 182b 500
Reposted frombabyface babyface viamerkaba merkaba
15:42
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamerkaba merkaba
15:42
5172 48bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamerkaba merkaba
15:26
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viaaggape aggape
15:12
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamerkaba merkaba
15:04
9497 59d5 500
Reposted fromsoftboi softboi viamerkaba merkaba
14:56
Miłość to niedosyt istnienia [...]. To jakby całe brzemię czyjegoś istnienia pragnąć wziąć na siebie. Jak­by pragnąć tego kogoś zwolnić z konieczności istnienia. Jak­by pragnąć za tego kogoś także umrzeć, żeby on nie musiał doświadczać swojego umierania. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromaggape aggape
14:55
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaggape aggape
14:53

Kuba Wojewódzki: Ale wie pan, że będzie się musiał rozejść z Zuzą?
Paweł Domagała: Jest coś, o czym nie wiem?

KW: Nie, ale zna pan jakieś małżeństwo aktorów, które wytrzymało z sobą do śmierci?
PD: Myślę, że nasze takie będzie. A i wśród aktorów to się zdarza: Meryl Streep ma jednego męża od 37 lat i czwórkę dzieci. I jak za dwadzieścia lat na rozmowę z panem przyjadę motorem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, żeby mnie z tego publicznie rozliczyć. Mówię głośno: gdybym kiedyś, w przyszłości, pieprzył jakieś bzdury, to można mnie za to spokojnie linczować, hejt dozwolony.

KW: Dlaczego składa pan takie deklaracje?
PD: Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?

www.oczamimezczyzny.pl
Reposted fromwstydem wstydem viamerkaba merkaba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl