Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

18:23
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
18:23
0891 8a79 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
07:17
Jeśli się zastanawiasz, po co ci to było, to ja ci powiem.
Po wzloty nad chmury. Po jego uśmiech w twoje oczy. 
Po twoją dłoń na jego szyi. Po wasze splątane palce. 
Po zapach jego perfum w twoich włosach. 
Po zamknięcie oczu w jego ramionach. 
Po wasz świat. Po szczęście. Po najpiękniejszy czas. 
Po wyjątkowość. 
Po to ci to było, mała.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahesiamela hesiamela
07:12
8388 c9a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamirosia mirosia
07:12
3210 b410 500
Reposted frompanimruk panimruk viahesiamela hesiamela
07:12
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viahesiamela hesiamela
07:08
4521 ecc3 500
Reposted fromMadsentropiahigh Madsentropiahigh viamirosia mirosia

November 02 2019

16:58
3509 c181 500
Wysokie Obcasy 44/2019
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

October 29 2019

08:17
6412 5491 500
08:16
2909 7a7c 500
07:45
8168 d12c 500
Reposted frombearded bearded viaikari ikari
07:41
3991 4e7b 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viamirosia mirosia
07:37
Reposted fromshakeme shakeme viahesiamela hesiamela
07:36
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamjoszu mjoszu
07:33
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viamirosia mirosia
07:33
3423 b793 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamirosia mirosia
07:31
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahesiamela hesiamela
07:31
4123 c4b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahesiamela hesiamela

October 25 2019

19:47
4418 20e0 500

October 23 2019

13:20
1301 df8f 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl