Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2018

22:31
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viafullmoon fullmoon

July 08 2018

19:31
6957 770c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 29 2018

08:00
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viadeparter departer
08:00
07:59
1548 f009 500
07:59
4046 1caf
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
07:58

May 18 2018

17:59
3509 b163
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:56
To jest bardzo ciekawa rzecz. Przeglądałam na facebooku, tak z głupia frant, starych znajomych. Ludzi, wokół których kręciła się kiedyś moja egzystencja. Ludzi, bez których nie wyobrażałam sobie rzeczywistości, ludzi, którymi chciałam być, ludzi, których wykorzystywałam, aby poczuć się lepiej z samą sobą. I nie czułam nic. Zupełnie. Te dziecinne relacje rozpadły się, zniknęły, nie przetrwały ani próby czasu, ani próby odległości, ani właściwie żadnej próby. W międzyczasie zmieniłam się, w moim życiu działy się nieopisane rzeczy, przeszłam przez góry i doliny. Koniec końców nauczyłam się trzymać sztamę z sobą samą. I osiągnęłam pewne wewnętrzne zen. Gdyby ktoś mi powiedział 10 lat temu, że będę patrzeć na twarze osób, które uważałam za przyjaciół i nie poczuję nic, ani smutku, ani radości, ani nostalgii, gdyby ktoś rzekł - oni znikną kiedyś, ale świat się nie skończy, będziesz żyć dalej i to szczęśliwie, na twojej drodze będą pojawiać się raz po raz nowe miejsca i ludzie - powiedziałabym, że bzdura.  A jednak. Przeglądam i przeglądam, pojawia się jedna twarz, która niesie ze sobą ładunek emocjonalny. Jedna, jedyna osoba z mojej przeszłości, spośród tylu różnych. Patrzę na to zdjęcie i momentalnie czuję słońce na skórze, delikatny wiatr, dźwięk przejeżdżających po moście pociągów. Nikt więcej. Raptem jedna osoba, która zdołała pozostawić po sobie coś. Ciekawa rzecz.
Reposted fromjapierdolewo japierdolewo viacytaty cytaty
17:55
5715 787c 500
Reposted fromtfu tfu
17:54
5716 a8cc 500
Reposted fromtfu tfu
17:53
P.S.
Smutne jest piękne, ale na  szczęście nie wszystko Piękne - smutne jest.
— Poniedzielski
Reposted fromaynis aynis viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:39
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viatfu tfu
16:31
3152 31c9
16:30
1457 822a 500
Reposted fromtfu tfu
16:29
5001 b898
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viatfu tfu

May 11 2018

21:56
1278 1fad
Reposted fromJuliette Juliette viacytaty cytaty
21:56
1310 bd9e 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viacytaty cytaty
21:54
4425 a27a 500
Reposted frombiishujin biishujin viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:54
6245 a48f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl