Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

10:11
0582 f0f9 500
- R. Flanagan „Ścieżki Północy”
Reposted fromsaphirka saphirka viacytaty cytaty
09:59
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson viatfu tfu
09:58
9982 96ff 500
Reposted fromTamahl Tamahl viajointskurwysyn jointskurwysyn
09:58
1846 c1fa 500
09:57

Strzemiński mówił: każdego człowieka należy uważać za dobrego. Zakładaj, że w nim tkwi dobro, jeżeli on popełni coś nie tak, to już jest jego wina, nie naszego osądu. I ja tak zakładam.

— Andrzej Strumiłło w książce Justyny Dąbrowskiej "Miłość jest warta starania"
09:57
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
09:56
8371 fbe6 500
09:56
1189 a9c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
09:56
1787 7576 500
09:56
9612 0604 500
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 06 2019

20:56
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
19:21
Czy tam, gdzie teraz jesteś, ciepło jest, cicho jest, dobrze jest? Pauza. Czy tam jest bardzo inaczej, niż tutaj bywało? Pauza. Czy tam w ogóle jest? Pauza. Stęskniłem się za tobą... A ty, jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było. Pauza. Zapomnij o tych wszystkich naszyjnikach z powrozu, o sercu jak domek z kart. Pauza. Wróć. Czekam, aż mi dokładnie opowiesz, jak jest tam, gdzie teraz jesteś. Pauza. I proszę, nie martw się.
Pauza. Śmierć to słońce, które mówi: dobranoc.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted fromprzeblyski przeblyski viacytaty cytaty
19:21
Pamiętasz, Nieobecna...? -Jesteśmy tylko my. Ja i ty - powiedziałaś. - Nikogo więcej nie ma, nie było i nie będzie. -Boję się, Ewuniu, że to właśnie nas nie ma. Że wszystko wokół istnieje tak, jak istniało, tylko nas nie ma. Bo umarliśmy na miłość... A ja zmartwychwstaniemy, to okaże się, że nie ma już dla nas miejsca na tym świecie.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted fromprzeblyski przeblyski viacytaty cytaty
19:20
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:19
9862 22af
19:18
19:18
Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"
Reposted frommadialene madialene viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 04 2019

12:02
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viaecrivain ecrivain
12:01
6840 ce1a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaecrivain ecrivain
12:00
9074 1ab0 500
Reposted fromratek ratek viaecrivain ecrivain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl