Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

00:04
0167 b0f8 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viafullmoon fullmoon

March 22 2017

22:02
Reposted fromshakeme shakeme viaaynis aynis
22:00
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viaAmere Amere

March 15 2017

15:14
9003 73b7 500
Reposted fromoll oll viaaynis aynis
15:03
7131 f816
Reposted fromtfu tfu
15:02
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viaaynis aynis
15:01
5666 b126
Reposted fromtfu tfu

March 12 2017

22:29
4134 56c8
Reposted fromhysterie hysterie viaAmere Amere

March 10 2017

17:08
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaaynis aynis
17:07
8795 d5a1 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaaynis aynis

March 06 2017

11:23

March 02 2017

22:59
Reposted fromquestion question vianataa nataa
22:59
4797 cf59
Reposted frompleassure pleassure vianataa nataa
22:56
22:56
22:55
1700 f904 500
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viatfu tfu
22:54
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafullmoon fullmoon
22:54
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viafullmoon fullmoon

February 26 2017

21:51

February 23 2017

16:46
Reposted fromweightless weightless viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl