Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

17:46

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaaynis aynis
17:46
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viaaynis aynis
17:46
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaaynis aynis
17:44
3673 1805
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
14:19
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viasmutnyziemniak smutnyziemniak
14:15
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
14:13
Gdzieś musi być granica błędów do popełnienia przez jedną osobę.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes

June 18 2017

08:28
Czasami najtrudniejsze w życiu bez ukochanych było to, by pamiętać o oddechu.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
08:28
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaquotes quotes

June 17 2017

19:36
18:35
4527 5aeb 500

maliciaous:

*slams fists on table* THIS IS THE CONTENT I’M HERE FOR

Reposted from10k-saints 10k-saints viatfu tfu
16:15
2188 5242 500
16:15
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viatfu tfu
12:00
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viatfu tfu

June 16 2017

18:04

Kiedy jest zdrowie, to i w miłości idzie bardzo dobrze. I nie mam tu na myśli uczuć do partnera czy dzieci, tylko w ogóle do życia. Ja teraz rozumiem, co to znaczy naprawdę cieszyć się każdą chwilą. Doceniam każdą minutę. Zawsze powtarzam mojej córce: „Jeśli rzeczy małe nie będą cię cieszyły, to i duże nigdy nie ucieszą”. Cieszę się więc tymi małymi okruchami, przyrodą, zielenią. Cieszę się, mogąc iść po prostu brzegiem morza, chłonąc jego zapach i całej przyrody, która mnie otacza. Ktoś, kto nie otarł się o pewne ostateczne sprawy, pomyśli, że mówię głupoty.

— Ania Przybylska (1978 - 2014)
Reposted fromlakonika lakonika viaAmere Amere
18:03
9901 aff2 500
Reposted fromitwaslove itwaslove viaAmere Amere
12:27
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viatfu tfu
12:27
11:45
3326 927e 500
Reposted fromzrazik zrazik
11:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl