Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

13:43
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viaaynis aynis
13:42
13:13
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viatfu tfu

April 22 2017

11:51
9667 fb18 500
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viakiks kiks
11:51
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viakiks kiks
11:50
3369 c0f4 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viakiks kiks
11:48
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmere Amere
11:48
I czego teraz chcesz? Całego życia w jedną noc?
— B. Schlink "Lektor"
Reposted fromszelestyna szelestyna viaAmere Amere
11:46
11:46

April 21 2017

12:06
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viakiks kiks
12:05
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter viakiks kiks
12:05
Reposted fromtwice twice viakiks kiks
12:05
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakiks kiks
12:04
Nie ma przypadków, jest Pan Bóg
Reposted fromupinthesky upinthesky viakiks kiks
12:04
7102 4695 500

April 20 2017

10:35
- Dorosłaś.
- Dorosłam.
- Szkoda. Bycie dorosłym jest okropne. Karuzela ciągle się kręci. A ty nie możesz zejść.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
10:33
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viabrzask brzask
09:49
0790 edbe
Reposted fromtfu tfu
09:48
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viainstead instead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl