Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

16:26
0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamefir mefir
16:25
1024 abf6
Reposted fromsubman subman viamefir mefir
16:16
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viamefir mefir
16:06
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 16 2019

16:44
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viakiks kiks
16:43
5263 a767
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakiks kiks
16:43
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakiks kiks
16:43
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
16:43
4682 6fab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiks kiks
16:42
8504 630e
Reposted fromRowena Rowena viakiks kiks
16:36
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia viakiks kiks
16:34
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks
16:34
5295 be59 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamefir mefir
16:33
5155 22ac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
16:33
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
16:29
9418 a1dd 500
Sergii Shaulis, Ukraina
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
16:29
2547 9f21 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
16:28
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
16:25
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
16:24
Because when all you have is a memory of a thing, (...) all you can think about is how the thing is gone.
— "The Nix" Nathan Hill
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl