Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

17:46

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaaynis aynis
17:46
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viaaynis aynis
17:46
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaaynis aynis
17:44
3673 1805
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
14:19
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viasmutnyziemniak smutnyziemniak
14:15
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
14:13
Gdzieś musi być granica błędów do popełnienia przez jedną osobę.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes
17:46

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaaynis aynis
17:46
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viaaynis aynis
17:46
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaaynis aynis
17:44
3673 1805
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
14:19
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viasmutnyziemniak smutnyziemniak
14:15
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
17:46

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaaynis aynis
17:46
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viaaynis aynis
17:46
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaaynis aynis
17:44
3673 1805
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
14:19
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viasmutnyziemniak smutnyziemniak
17:46
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaaynis aynis
17:44
3673 1805
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl