Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

17:58
17:58
9918 aa1a
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:58
Moja bogini mówi w 3 językach
A'la fuck you, largate, dégage d'ici lala
Więc, jak nie kumasz dalej, to przetłumaczy ci żebyś spierdalał.
— Quebonafide
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
17:58
Byłam zakochana w tym jak mocno mnie kochałeś.
— Losing Hope
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
17:56
6257 b6f2

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmere Amere
17:56
6139 2eac 500
Reposted fromtfu tfu
17:55
0887 5a25
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaAmere Amere
17:55
9089 ba4a 500
Reposted fromdeadcool deadcool viaAmere Amere
17:55
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaAmere Amere
17:54
4068 5867 500
Reposted fromkalina21 kalina21 viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:54
9918 5f4f
Reposted fromneddy neddy viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:54
17:54
1583 47d7 500
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:53
6413 f48e
Reposted fromdjLangley djLangley viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:53
17:45
  • Oczywiście można też całe życie unikać kłopotów, uciekać, uchylać się, zabezpieczać, nie wchodzić w konflikty, można, owszem, można całe życie być tchórzem. Tylko co to za życie? Życie powinno zawierać przeżycia: przeżyłem to, przeżyłem tamto, myślałem, że nie przeżyję, ale jakoś dałem radę. Jeśli twoje życie nie zawiera tych elementów, to radzę ci, usiądź na jakimś mrowisku – bez tego fizycznego doświadczenia nie znajdziemy porozumienia. Abyśmy znaleźli wspólny język, musisz zostać pokąsany, i to na własną prośbę.
— " Wyspa na prerii " Wojeciech Cejrowski
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viacytaty cytaty
17:45
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes
17:44
Pomyślałam, że lepiej byłoby innym beze mnie. Jakie to uczucie, przypominające pustkę, nieprzeniknioną, jałową pustkę.
— 13 powodów- S01E12
Reposted frompastelowe pastelowe viaaynis aynis
17:43
8881 cf2c 500
Reposted fromtfu tfu
17:43
8894 e3c7 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl