Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

21:00
9336 9a12
Reposted frombabyface babyface viahesiamela hesiamela

February 10 2020

21:54
Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, ześlij deszcz. Boże Wszechmogący, ześlij deszcz, potężny deszcz. Taki, który jeszcze nigdy nie padał. Deszcz jak bombardowanie. Deszcz jak nalot. Ześlij deszcz i zatop to miasto. Zrób to szybko. Zanim włączą się alarmy. Niech wszystko zaleje woda. Czarna, brudna, zimna. Niech ta woda przykryje kamienice, ulice, skrzyżowania. Niech przykryje Pałac Kultury po samą iglicę. Niech ta woda wyleje z Wisły, niech rozleje się po obu jej brzegach. Niech zaleje restauracje i kluby go-go, siedziby telewizji, agencje reklamowe. Niech zatopi kościoły, centra handlowe, wszystkie imprezownie na Mazowieckiej. Niech zatopi Betlejem. Niech zatopi nas i wszystkich, których znamy. Zatop to miasto, bo inaczej będę jeździł po nim jeszcze przez miliony lat. Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las, Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł. Boże Przenajświętszy, wysłuchaj mnie, chociaż nie mam nic, co mógłbym zaoferować w zamian. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
— Jakub Żulczyk „ślepnąc od świateł”
21:41
2853 aab2 500
14:17
0929 edb3 500
Reposted fromnyaako nyaako viaAmere Amere

February 07 2020

01:23
Reposted fromshakeme shakeme viajestpieknie jestpieknie
01:14
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viadzisniezasne dzisniezasne
01:12
Poland , POZNAŃ! <3
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
01:12
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamendacious mendacious
01:09
01:09
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
00:58
Reposted fromshakeme shakeme viaecrivain ecrivain
00:58
00:55
4837 08ea 500
00:55
2735 a092
Reposted fromlaters laters viawishyouwerehere wishyouwerehere
00:55
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
00:54
00:47
5457 c59f
Reposted frommiischa miischa viaAmere Amere
00:45
7831 9713 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaAmere Amere
00:44
5626 a7c8
Reposted fromtichga tichga viaAmere Amere
00:44
8222 206c
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viaAmere Amere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl