Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2020

21:54
5538 e0d1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir

June 08 2020

17:23
Sponsored post
14:56
17:20
Reposted fromshakeme shakeme
17:14
0484 979e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
17:14
17:13
0665 19b0 500
Reposted fromtrup trup viaecrivain ecrivain
17:07
17:06

"– Któraż to godzina? Niestety, nie widzę.
– Proszę tu spojrzeć – powiedziałem, wskazując na zegar w samochodzie.
– Boże, już trzecia dochodzi. Nic się pan nie prześpi.
– Na szczęście nic mnie jutro nie czeka. Chciałem tylko panią odwieźć.
– Kłamczuch – rzuciła niby oburzona.
A gdy już pod domem pomagałem jej wysiąść z samochodu, jakby z uprzejmości powiedziała:
– Może w takim razie wstąpi pan na herbatę, skoro jutro nic pana nie czeka".

Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"

Reposted fromnowaktualny nowaktualny viakiks kiks
17:06

"Lubiłem jej spokój i umiejętność cieszenia się każdą chwilą życia, lubiłem patrzeć, gdy nagle podnosiła głowę, mrużyła oczy, wpadała w zamyślenie, lubiłem jej gwałtowne, niespodziewane pocałunki. Czy można jednak żyć dłużej z kimś, jeżeli jedyną treścią tego życia są chwile, wprawdzie upragnione i doskonale zapełniające czas, pozwalające zapomnieć o wszystkim złym, lecz ich trwanie jest za krótkie, aby przytłumić rosnącą w nas pustkę?"

Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"

Reposted fromnowaktualny nowaktualny viakiks kiks
17:06
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks
17:06
7628 b363 500
Reposted fromjustadream justadream viakiks kiks
17:05
8695 97e0 500
Reposted fromkatsiu katsiu viakiks kiks
17:04
2119 ec75 500
Reposted fromspecialneeds specialneeds viakiks kiks
17:04
9804 f60f
Reposted fromkarahippie karahippie viakiks kiks
17:04
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks
17:03
Reposted frompanimruk panimruk viakiks kiks
17:03
0743 f241
Reposted fromkarahippie karahippie viakiks kiks
17:02
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks
17:02
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakiks kiks
17:02
3959 f3fc
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...